MAIL : admin@tshxtbb.uz

TELFON NOMER

+998 93 562 - 15 - 67

155 - maktabda bo`limi bo`yicha yoritmalar